Download Phần mềm chấm điểm tự động môn Tin học trên mạng LAN nội bộ (Themis Web)Mục đích: Cung cấp Phần mềm chấm điểm tự động môn Tin học trên mạng LAN nội bộ (Themis Web) với giao diện thân thiện, đẹp mắt
Được Review và Viết hướng dẫn cách sử dụng, cài đặt cho giáo viên bởi thầy Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội, Huấn luyện viên Đội tuyển Olympic Tin học Sinh viên của Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 091.333.2869
Email: tosonnguyen@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/tosonnguyen
Website: http://hoctincungthukhoa.com
Tiện ích liên quan: Bản cuối Tiện ích sinh test tự động cho phần mềm chấm điểm tự động của TS. Lê Minh Hoàng trên ngôn ngữ Pascal và C++: Click here
( Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi NGAY Phần mềm thông qua Email của bạn )Họ và tên *

Số điện thoại *


Địa chỉ Email *

Địa chỉ Facebook (hoặc thông tin liên hệ khác - nếu có)

Bạn là Học sinh / Sinh viên / Giáo viên / Người đi làm ... ? *

Chỗ ở hiện nay *

Mục đích sử dụng Phần mềm ? *

Ngôn ngữ lập trình bạn sử dụng ? *

Lời nhắn tới thầy Tô Sơn ? (nếu có)


Màn hình Phần mềm

http://hoctincungthukhoa.comBản quyền thuộc về thầy Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 091.333.2869